Viva Voce Stoutenburg is de naam van het koor waar ik sinds het najaar van 2015 Dirigent van ben.

Het is een amateur koor dat eens in de twee weken samen komt op het prachtige Franciscaans Mileuproject

in landgoed Stoutenburg. We zingen met veel plezier allerlei muziek die ‘het hart optilt’

en natuurlijk schrijf ik zelf ook af en toe wat voor het koor. Zo heb ik de prachtige tekst ‘Het zevenvoudige pad’

van Hein Stufkens op muziek gezet.

Kijk voor meer info/opgave deelname op  www.stoutenburg.nl